Znaleziono 3 artykuły

Zofia Dernałowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre nabytki rekopiśmienne Biblioteki IBL Zofia Dernałowicz s. 31-36
Archiwum firmy "Gebethner i Wolff" w Bibliotece IBL Zofia Dernałowicz s. 106-109
Nabytki rękopiśmiennicze Biblioteki IBL PAN Zofia Dernałowicz s. 164-172