Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Dernes-Sarnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka w obliczu rewolucji : Anatola Łunaczarskiego koncepcja funkcji tragizmu i sztuki tragicznej Małgorzata Dernes-Sarnowska s. 89-102
Sacrum i sztuka Małgorzata Dernes-Sarnowska Nawojka Cieślińska (aut. dzieła rec.) s. 177-179