Znaleziono 3 artykuły

Francis Desramaut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz Bosko w dziejach duchowości Francis Desramaut s. 99-109
"Proporre la fede nella cultura contemporanea. Riflessioni salesiane", red. Francis Desramaut, Paryż 2004 : [recenzja] Marek T. Chmielewski Francis Desramaut (aut. dzieła rec.) s. 591-595
"Spiritualità salesiana. Cento parole chiave", Francis Desramaut, Roma 2001 : [recenzja] Marek T. Chmielewski Francis Desramaut (aut. dzieła rec.) s. 670-672