Znaleziono 1 artykuł

D. Detcher

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Die angebliche Erwähnung des bulgarischen Volksnamens in einem Papyrus aus Ägypten", D. Detcher, "Spisanie na Bulgarskaia Akademia na Naukite, LXXI. Klon istoriko-filologicen 34", Sofia 1950 : [recenzja] Rafał Taubenschlag D. Detcher (aut. dzieła rec.) s. 241