Znaleziono 1 artykuł

Paweł Dettloff

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosyjska architektura sakralna (cerkiewna) na ziemiach polskich w odbiorze społecznym i kontekście ochrony dziedzictwa w XIX i XX w. Paweł Dettloff s. 257-265