Znaleziono 4 artykuły

W. A. Djakow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Riewolucjonnoje dwiżenije w russkoj armii i wosstanije 1863 goda", W. A. Djakow, I. S. Miller, Moskwa 1964 : [recenzja] Piotr Łossowski W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845. Edward Dembowski. t. 3", red.tomu W. A. Djakow, S. Kieniewicz, W. Śliwowska [t. III]". Wrocław 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) S. Kieniewicz (aut. dzieła rec.) W. Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"Riewolucjonnaja situacija w Rossii w 1859-1861 gg", pod red. W. A. Djakowa [et al.], Moskwa 1963 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 538-543
"Oczerki rewolucjonnych swjaziej narodow Rossii i Polszi 1815-1917", red. W. A. Djakow [et al.], Moskwa 1976 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Feliks Tych W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 749-754