Znaleziono 24 artykuły

Krzysztof Dmitruk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura - komunikacja - publiczność Krzysztof Dmitruk s. 3-39
Komunikacja literacka a instytucja publiczności Krzysztof Dmitruk s. 25-42
Twórczość Ludwika Stanisława Licińskiego Krzysztof Dmitruk s. 25-66
Konferencja poświęcona badaniom życia literackiego w Polsce w latach 1863-1970 Krzysztof Dmitruk s. 35-37
Publiczność aktywna Krzysztof Dmitruk s. 37-54
Aktualne problemy badań nad życiem literackim Krzysztof Dmitruk s. 51-72
Streszczenia rozpraw doktorskich Krzysztof Dmitruk Halina Gacowa Jerzy Jackl Andrzej Jasowski Zenobia Kitówna Danuta Knysz-Rudzka Andrzej Makowlecki Hanna Pilipkowska Kazimierz Ptak Marian Rawiński Elżbieta Słodkowska Andrzej Werner Jerzy Święch s. 73-112
The active public Krzysztof Dmitruk Paul Coates (tłum.) s. 97-112
"Kultura-Komunikacja-Literatura. Studia nad XX wiekiem", Praca zbiorowa. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, Wrocław 1976 : [recenzja] Krzysztof Dmitruk s. 118
"Literatura-komunikacja-publiczność", Krzysztof Dmitruk, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 125
Sprawozdania z podróży naukowych Maria Brykalska Krystyna Czajkowska Krzysztof Dmitruk Ryszard Górski Mieczysław Klimowicz Katarzyna Mroczek Maria Piasecka Zofia Sinkowa Maria Zachara Dobrosława Świerczyńska s. 127-136
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977 : [recenzja] Krzysztof Dmitruk Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 136-140
"Aktualne problemy badań nad życiem literackim", Krzysztof Dmitruk, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 137
Literatura lewicowa między "burzami" (1905-1917) Krzysztof Dmitruk s. 175-201
"Literatura-społeczeństwo-przestrzeń. Przemiany układu kultury literackiej", Krzysztof Dmitruk, Wrocław 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 193
"Komunikacja literacka a instytucja publiczności", Krzysztof Dmitruk, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Piotr Stasiński Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 193
Stefan Żółkiewski 9 XII 1911 - 4 I 1991 Krzysztof Dmitruk s. 203-209
Z problematyki młodej prozy polskiej lat 1956-1959 Krzysztof Dmitruk s. 221-242
Sprawozdania z podróży naukowych Krzysztof Dmitruk Izabela Jarosińska Maria Prussak s. 257-260
Stefan Żółkiewski (9 grudnia 1911 - 4 stycznia 1991) Krzysztof Dmitruk s. 270-277
Z nowych serii wydawniczych IBL Krzysztof Dmitruk Alina Kowalczykowa Teresa Michałowska Ryszard Przybylski Małgorzata Semczuk s. 298-312
"Kultura literacka (1918-1932)", Stefan Żółkiewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 484 : [recenzja] Krzysztof Dmitruk Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 309-316
"Publiczność aktywna", Krzysztof Dmitruk, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 320
"Komunikacja językowa i literatura", Janusz Lalewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 166 : [recenzja] Krzysztof Dmitruk Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 326-335