Znaleziono 5 artykułów

Stefan Dmitruk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teorie dotyczące powstania i początków prawosławnej parafii pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Biłgoraju Stefan Dmitruk s. 147-151
Skład osobowy prawosławnego domu zakonnego pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy w latach 1881 – 1899 Stefan Dmitruk s. 183-190
"Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej", S. Dudra, Zielona Góra 2004 : [recenzja] Stefan Dmitruk Stefan Dudra (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Łemkowie. Historia i kultura. Sesja naukowa. Szreniawa, 30 czerwca - 1 lipca 2007", red. U. Siekacz, Szreniawa 2007 : [recenzja] Stefan Dmitruk Urszula Siekacz (aut. dzieła rec.) s. 188-192
"Prawosławie w Sandomierzu i okolicy", P. Sławiński, Warszawa 2008 : [recenzja] Stefan Dmitruk Piotr Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 193-199