Znaleziono 3 artykuły

Piotr Andrzej Dmochowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba identyfikacji kręgu krewniaczego Świętosława pierwszego sędziego łukowskiego : przyczynek do genealogii i osadnictwa rodu Pobogów w ziemi czerskiej w średniowieczu Piotr Andrzej Dmochowski s. 21-43
"Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku", Włodzimierz Czarnecki, Białystok 2012 : [recenzja] Piotr Andrzej Dmochowski Andrzej Sikorski Włodzimierz Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 284-305
"Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie", t. 1, 2, opr. Marek Woliński, Szczecin 2011, 2014 : [recenzja] Piotr Andrzej Dmochowski Andrzej Sikorski Marek Woliński (aut. dzieła rec.) s. 326-340