Znaleziono 21 artykułów

J.M. Dołęga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wiedza współczesna a racjonalizm", R. Blanché, Warszawa 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga R. Blanché (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"Instynkt czy doświadczenie: zachowanie się zwierząt", W.B. Dröscrer, tł. K.Kowalska, Warszawa 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga W.B. Dröscrer (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"L'Univers et l'àme", A.D.Sertillanges, Paris 1965 : [recenzja] J.M. Dołęga A.D. Sertillanges (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Fiłosofskije problemy molekuljarnoi biołogii", R.S. Karpinskaja, Moskwa 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga R.S. Karpinskaja (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Determinacija ewoljucionnego procesa", E.W.Wołkowa, A.I. Filjukow, P.A. Wodopjanow, Minsk 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga A.I. Filjukow (aut. dzieła rec.) P.A. Wodopjanow (aut. dzieła rec.) E.W. Wołkowa (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Radiobiologia", D.E. Grodzieński, Warszawa 1969 : [recenzja] J.m. Dołęga D.E. Grodzieński (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Perspectives in evolution", R.F. Francoeur, tł. Henryk Bednarek, Warszawa 1969 : [recenzja] J.m. Dołęga R.F. Francoeur (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Footnotes on the philosophy of biology", E. Mayr, "Philosophy of Science" 36 (1969) : [recenzja] J.M. Dołęga E. Mayr (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Zanim zginie przyroda", J. Dorst, Warszawa 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga J. Dorst (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Świat zmysłów", V.B. Dröscher, Warszawa 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga V.B. Dröscher (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"The evolution of human behavior" [w:] "The uniqueness of man", S.L. Washburn, Amstredam-London 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga S.L. Washburn (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Animals and man: Communication and its development" [w:] "Communication", P. Marler, Amsterdam-London 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga P. Marler (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Zabójcy bez winy", Hugo i Jane von Lavick-Goodal, tłum. G.Bujalska-Grun i L. Grun, Warszawa 1973 : [recenzja] J.M. Dołęga Hugo von Lavick-Goodal (aut. dzieła rec.) Jane von Lavick-Goodal (aut. dzieła rec.) s. 224-226
"Semiologia", P. Guiraud, tłum. S.Cichowicz, Warszawa 1974 : [recenzja] J.M. Dołęga P. Guiraud (aut. dzieła rec.) S. Cichowicz (tłum.) s. 235-236
"Stosunek ruchu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody", J.M. Dołęga, Warszawa 1986 : [recenzja] Edmund Morawiec J.M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Nowe drogi w językoznastwie: przegląd szkół i metod", B. Malmberg, Warszawa 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga B. Malmberg (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Fiłosowskije woprosy modielirowanija psichiki", J.B. Nowik, Moskwa 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga J.B. Nowik (aut. dzieła rec.) s. 261-262
K. Rahnera teoria stawiania się i jej zastosowanie do problemu hominizacji J.M. Dołęga s. 297-305
"The pattern of human evolution" [w:] "The uniqueness of mann", Th. Dobzhansky, Amsterdam-|London 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga Th. Dobzhansky (aut. dzieła rec.) s. 305-307
"The origin of the universe" [w:] "Logic Methodologyand Philosophy of Science", D.W. Sciama, Amsterdam 1968 : [recenzja] J.M. Dołęga D.W. Sciama (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Anthropological Congress dedicated to Aleš Hrdlička - Procedings of the Authroological Congress Prague and Humpolec 1969", ed. by V.V.Novotný, Prague 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga V.V. Novotný (aut. dzieła rec.) s. 318-320