Znaleziono 2 artykuły

Nicole Dołowy-Rybińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzmem Nicole Dołowy-Rybińska s. 53-66
O językach istniejących i nieistniejących jednocześnie i innych kwestiach polityczno-językowych : Refleksje wokół książek: Władysław Lubaś, "Komparacja współczesnych języków słowiańskich : polityka językowa", Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 2009 i Nicole Dołowy-Rybińska, "Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 Roman Szul Nicole Dołowy-Rybińska (aut. dzieła rec.) Władysław Lubaś (aut. dzieła rec.) s. 351-356