Znaleziono 3 artykuły

Adam Dobaczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba opisu znaczeń leksemów "jasny/jasno Adam Dobaczewski s. 17-26
Jak definiować pojęcie "Światło"? Adam Dobaczewski s. 21-29
Kilka uwag o czasownikach percepcji wzrokowej Adam Dobaczewski s. 35-43