Znaleziono 18 artykułów

Piotr Dobosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne aspekty ochrony funkcji zabytków nieruchomych Piotr Dobosz s. 1-11
Inwestycyjne, organizacyjne i prawne uwarunkowania restauracji krakowskich Sukiennic w XIX w. Piotr Dobosz s. 4-18
Problemy metodologii współczesnej nauki prawa administracyjnego na tle metody historyczno-prawnej Piotr Dobosz s. 9-47
Podstawy prawne, zakres i formy urzędowej ingerencji konserwatorskiej a prawo do reklamy podmiotów prowadzących działalność w obiektach zabytkowych Piotr Dobosz s. 10-14
Aktualne problemy prawne i finansowe ochrony zabytków w Polsce w dobie przekształceń ustrojowych państwa Piotr Dobosz s. 12-18
Ochrona nazw historycznych w obrębie prawnej ochrony zabytków Piotr Dobosz s. 23-29
Głos w sprawie państwowej służby ochrony zabytków Piotr Dobosz s. 56-60
Jan Prószyński, "Dziedzictwo kultury Polski : jego straty i ochrona prawna", t. 1 i 2, Kraków 2001 : [recenzja] Piotr Dobosz Jan Prószyński (aut. dzieła rec.) s. 104-107
Rada do Spraw Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Dobosz s. 111
Miejsce nazewnictwa historycznego jako niematerialnego dobra kultury w systemie prawa Piotr Dobosz s. 116-120
Pojęcie dziedzictwa kulturowego i jego znaczenie dla działań polskiej administracji publicznej wobec integracji europekskiej Piotr Dobosz s. 121-141
W sprawie źródła finansowania Dworu Dolnowiejskiego w Myślenicach Piotr Dobosz s. 184
Problemy prawne ochrony zabytków cmentarnych w Polsce Piotr Dobosz s. 210-217
Sprostowanie Piotr Dobosz s. 242
Charakter prawny decyzji i zezwoleń w sprawach ochrony zabytków Piotr Dobosz s. 259-290
80-ta rocznica utworzenia Krajowego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie Piotr Dobosz Andrzej Gaczoł s. 323-346
Zabytki w polskiej fotografii lotniczej Piotr Dobosz s. 355-360
Monika Niedźwiedź, "Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego : prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej" z. 73, Uniwersytet Jagielloński, Zakamycze 2000 : [recenzja] Piotr Dobosz Monika Niedźwiedź (aut. dzieła rec.) s. 445-448
    Zacytuj
  • Udostępnij