Znaleziono 12 artykułów

Witold Dobrołowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Witold Dobrołowicz s. 3-4
Słowo wstępne Witold Dobrołowicz s. 3-4
Wybrane problemy psychologii wyobraźni Witold Dobrołowicz s. 7-23
O niektórych nowych metodach i technikach badania zdolności i postaw twórczych Witold Dobrołowicz s. 17-35
Wybrane problemy psychologii twórczości naukowej Witold Dobrołowicz s. 41-75
Motywy aktywności racjonalizatorskowynalazczej pracowników przemysłu Witold Dobrołowicz Jan Młodkowski s. 95-109
Możliwości twórcze dzieci i młodzieży Witold Dobrołowicz s. 99-110
"Podstawy psychologii konkretnej", Stanisław Gerstmann, Warszawa 1987 : [recenzja] Witold Dobrołowicz Stanisław Gerstmann (aut. dzieła rec.) s. 110-111
"Problemy uwagi w pracy pedagogicznej", Witold Dobrołowicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Włodzimierz Goriszowski Witold Dobrołowicz (aut. dzieła rec.) s. 112
"Elementy psychologii twórczości technicznej", Witold Dobrołowicz, Kielce 1984 : [recenzja] Stanisław Popek Witold Dobrołowicz (aut. dzieła rec.) s. 114-115
"Psychologia uwagi", Witold Dobrołowicz, Lublin 1985 : [recenzja] Maria Buglewicz Witold Dobrołowicz (aut. dzieła rec.) s. 115-116
Intuicja w procesie decyzyjnym Witold Dobrołowicz s. 127-138