Znaleziono 1 artykuł

Karolina Dobrosz-Michiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o prototypowości w kontekście kognitywnych rozważań nad istotą gatunków literackich : (na podstawie Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza) Karolina Dobrosz-Michiewicz s. 99-113