Znaleziono 1 artykuł

G. M. Dobrow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nauka o naukie. Wwiedienije w obszczeje naukoznanije", G. M. Dobrow, Kijew 1966 : [recenzja] Daniel Poliński G. M. Dobrow (aut. dzieła rec.) s. 433-438