Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Dobrowolska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hope of success in non-standard forms of employment Małgorzata Dobrowolska s. 9-14
Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej Małgorzata Dobrowolska s. 33-41
Skuteczność szkoleń kwalifikacyjnych jako metody aktywizacji zawodowej a płeć : na przykładzie absolwentów szkoleń przekwalifikowujących programów pomocowych Unii Europejskiej PHARE Inicjatywa I (PL 9811) i PHARE Inicjatywa II Izabela Bara Małgorzata Dobrowolska s. 63-78
Działalność Piotrkowskiego Oddziału Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Królestwie Polskim w latach 1868-1914 Małgorzata Dobrowolska s. 341-351