Znaleziono 47 artykułów

Stanisław Dobrzycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Algorytm Bernarda Wojewódki Stanisław Dobrzycki s. 3-28
Sytuacja Polski i warunki rozwoju literatury polskiej w epoce porozbiorowej Stanisław Dobrzycki s. 17-53
Przyroda w literaturze polskiej w epoce odrodzenia Stanisław Dobrzycki s. 19-26
Pieśń Kochanowskiego na obczyźnie Stanisław Dobrzycki s. 56-58
"Zwrócenie Matyasza z Podola" w literaturze ludowej Stanisław Dobrzycki s. 64-67
Do "Wertera w Polsce" Stanisław Dobrzycki s. 64-71
Do genezy dwóch pieśni Kochanowskiego : ("Czego chcesz od nas Panie" i "Oko śmiertelne Boga nie widziało") Stanisław Dobrzycki s. 81-97
"Najdawniejsze kolędy polskie", Stanisław Dobrzycki, "Przegląd powszechny", LXXX-LXXXI, 1903-4 : [recenzja] Franciszek Krček Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 87-89
Kilka uwag o tłumaczeniu Schillera "Don Carlosa" przez Mickiewicza Stanisław Dobrzycki s. 97-106
"Krótki zarys historii matematyki do końca XIX wieku", Dirk J. Struik, Warszawa 1960 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Dirk J. Struik (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Z wieku Mikołaja Reja. Księga jubileuszowa. 1505-1905", Warszawa 1905 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki s. 117-119
"Carl Friedrich Gauss, Titan of Science - A Study of his Life and Work", G. Waldo Dunnington, New York 1955 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki G. Waldo Dunnington (aut. dzieła rec.) s. 119-124
"Z dziejów literatury polskiej", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1907 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 121-123
Przyroda w literaturze polskiej w epoce odrodzenia : (dokończenie) Stanisław Dobrzycki s. 125-144
"Polska poezya średniowieczna", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1900 ; "Studya nad średniowiecznem piśmiennictwem polskiem", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1901 : [recenzja] Franciszek Krček Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Istorija otieczestwiennoj matiematiki w czetyriech tomach", T. 1: "S driewniejszych wriemien do konca XVIII w.", T. 2: "1801-1917", Kijew 1966-1967 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki s. 154-156
"Istoriko-matiematiczeskije issledowanija", Wypusk VII, pod red. G. F. Rybkina, A. P. Juszkiewicza, Moskwa 1954 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki A. P. Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) G. F. Rybkin (aut. dzieła rec.) s. 171-175
Bolesław Prus a matematyka Stanisław Dobrzycki s. 181-188
"Nieboska komedya", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1907 : [recenzja] Zygmunt Gerstmann Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 192-196
Deux lettres inédites de Leibniz à Kochański Stanisław Dobrzycki s. 217-228
Kilka uwag o "Pieśniach katolickich" Jagodyńskiego Stanisław Dobrzycki s. 223-227
Wrocławska sesja naukowa poświęcona historii matematyki polskiej Stanisław Dobrzycki s. 228-230
"Exercices pour les éléments des solides (...), Edition critique avec introduction, traduction, notes et commentaires par Pierre Costabel", René Descartes, Paris 1987 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki René Descartes (aut. dzieła rec.) s. 230-232
Glossa do "Krytyków i recenzentów warszawskich" Stanisław Dobrzycki s. 282-287
Sen Cezary : (Krasiński i Jean Paul) Stanisław Dobrzycki s. 292-307
Kochanowski w Roksolankach Stanisław Dobrzycki s. 312-323
Projekty hydrotechniczne Stevina dla Gdańska, Elbląga i Braniewa (druga połowa XVI w.) Stanisław Dobrzycki s. 377-388
"Tysiąc lat polskiej myśli matematycznej", Jadwiga Dianni, Adam Wachułka, Warszawa 1963 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Jadwiga Dianni (aut. dzieła rec.) Adam Wachułka (aut. dzieła rec.) s. 377-381
Rej Stanisław Dobrzycki s. 391-404
"Fragment lozański Dziadów", Jacek Kostka, "Biblioteka warszawska", IV, 1905 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Jacek Kostka (aut. dzieła rec.) s. 413-417
"Matematica e logica nella storia e nel pensiero contemporaneo", Ettore Carruccio, Torino 1958 : [recenzja] Tadeusz Czeżowski Stanisław Dobrzycki Ettore Carruccio (aut. dzieła rec.) s. 429-431
Geneza powieści Kochanowskiego: "Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary" Stanisław Dobrzycki s. 432-438
"Dzieje krytyki literackiej w Polsce", Piotr Chmielowski, Kraków 1902 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 446-455
Zygmunta Krasińskiego "nieznany" pomysł trylogii Stanisław Dobrzycki s. 447-449
Spis literackich artykulów i rozpraw Mochnackiego w czasopismach warszawskich (1825-1830) Stanisław Dobrzycki s. 456-468
"Z dziejów polskiej myśli matematycznej", Jadwiga Dianni, Adam Wachułka, Warszawa 1957 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Jadwiga Dianni (aut. dzieła rec.) Adam Wachułka (aut. dzieła rec.) s. 460-462
Materiały do biogafii Rogera Boškovicia Stanisław Dobrzycki s. 464-468
"Ze studjów nad Kochanowskim", Stanisław Dobrzycki, Poznań 1923 : [recenzja] Wiktor Weintraub Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 480-482
"Psałterz" Kochanowskiego w stosunku do innych jego pism Stanisław Dobrzycki s. 499-509
"Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej Warszawskiej (Sekcja Matemtyczna)", Stanisław Dobrzycki, Wrocław 1971 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 518-520
"Mikołaj Rej. Studyum krytyczne", Aleksander Brückner, Kraków 1905 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 521-539
O interpretacji geometrycznej logarytmów liczb zespolonych w rozprawie Karstena z roku 1768 Stanisław Dobrzycki s. 529-534
"Rechenpfennige. Aufsätze zur Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Kurt Vogel", München 1968 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Waldemar Voisé s. 546-548
"Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas", Band I: "Die deutsch-russische Begegnung und Leonhard Euler. Beiträge zu den Beziehungen zwischen der deutschen und der russischen Wissenschaft und Kultur im 18. Jahrhundert", P. N. Berkov, N. A. Figurovskij, V. P. Zubow, E. Winter, Berlin 1958 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki P. N. Berkov (aut. dzieła rec.) N. A. Figurovskij (aut. dzieła rec.) E. Winter (aut. dzieła rec.) V. P. Zubow (aut. dzieła rec.) s. 557-562
Klasycyzm w "Odzie do młodości" Mickiewicza Stanisław Dobrzycki s. 610-617
"L'oeuvre mathématique de G. Desarques", René Taton, Paris 1951; "L'oeuvre scientifique de G. Monge", René Taton, Paris 1951 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki René Taton (aut. dzieła rec.) s. 814-817
"Der Briefwechsel von Johann Bernoulli", Basel 1955 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki s. 817-818