Znaleziono 15 artykułów

Zbigniew Doda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki orzecznictwa sądu najwyższego w zakresie postępowania karnego : lata 1980-1983 Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 1-160
Kilka uwag w związku z art. 386 k.p.k. Zbigniew Doda s. 27-36
Społeczne poręczenie : (w związku z pracą prof. A. Liedego oraz projektami kodyfikacji prawa karnego) Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 29-39
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1977 roku) Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 33-65
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego : II półrocze 1977 roku Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 39-75
"Rewizja nadzwyczajna w polskim procesie karnym", Zbigniew Doda, [Warszawa] 1972 : [recenzja] Alfred Kaftal Zbigniew Doda (aut. dzieła rec.) s. 45-51
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego : I półrocze 1974 roku Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 46-72
Zakaz reformationis in peius - realna gwarancja czy iluzja? : (przyczynek do kwestii charakteru gwarancji karno-procesowych w socjalistycznym procesie karnym) Zbigniew Doda s. 46-66
Przeglqd orzecznictwa Sqdu Najwyższego w zakresie postępowania karnego : II półrocze 1976 roku Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 54-79
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za rok 1973 Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 56-93
    Zacytuj
  • Udostępnij
W sprawie zakresu zakazu 'reformationis in peius' w wypadku rewizji nadzwyczajnej Zbigniew Doda s. 66-78
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kontrola dowodu z opinii biegłego w trybie art. 182 kodeksu postępowania karnego Zbigniew Doda s. 70-86
O nadzwyczajnej rewizji i nadzwyczajnych metodach krytyki Zbigniew Doda s. 82-87
Księga pamiątkowa ku czci profesora Hansa Heinricha Jeschecka Zbigniew Doda Andrzej Gaberle Andrzej Zoll s. 148-158
"Kasacja w postępowaniu karnym - Komentarz", Z. Doda, J. Grajewski, A. Murzynowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Maria Rogacka-Rzewnicka Zbigniew Doda (aut. dzieła rec.) Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Murzynowski (aut. dzieła rec.) s. 168-174