Znaleziono 2 artykuły

Ewa Doleżyńska-Sewerniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka technologiczna i konserwatorska dzieł malarskich Xawerego Dunikowskiego Joanna Arszyńska Ewa Doleżyńska-Sewerniak Bogumiła Jadwiga Rouba Renata Szelwach s. 47-60
Impresjonizm Aleksandra Gierymskiego na podstawie konserwatorskich badań obrazu "Chłopiec niosący snop" Ewa Doleżyńska-Sewerniak s. 67-80