Znaleziono 4 artykuły

Hanna Domańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem ochrony zabytków Gdańska w okresie drugiej wojny światowej Hanna Domańska s. 127-130
Daniel Gralath Młodszy, XVIII-wieczny czcigodny gdańskiej loży "Eugenia pod Ukoronowanym Lwem" Hanna Domańska s. 157-164
Gdański Ośrodek Ochrony Dóbr Kultury - geneza koncepcji, założenia programowe Hanna Domańska Zygmunt Kruszelnicki Ewa Wolska Jerzy Wolski Mirosław Zeidler s. 161-167
"Eugenia pod Ukoronowanym Lwem : dzieje loży i wolnomularzy Gdańska i Sopotu, XVIII-XIX wiek", Hanna Domańska : [recenzja] Tadeusz Cegielski Hanna Domańska (aut. dzieła rec.) s. 302-305