Znaleziono 8 artykułów

Mikołaj Domaradzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Commentarius Peitho / Examina Antiqua...] Mikołaj Domaradzki Marian Wesoły
[Commentarius Peitho / Examina Antiqua...] Mikołaj Domaradzki Marian Wesoły
Aristotle’s Account of Homonymy (in Polish) Mikołaj Domaradzki s. 1-24
Primary Substances and Their Homonyms in Aristotle’s Teleology Mikołaj Domaradzki s. 2-17
Sull’allegoresi simbolica del primo pitagorismo Mikołaj Domaradzki s. 93-103
Defiance, Persuasion or Conformity? The Argument in Plato's "Apology" and "Crito" Mikołaj Domaradzki s. 111-121
Miejsce metafor w badaniach nad komunikacją Mikołaj Domaradzki s. 171-180
Aksjologiczne presupozycje marksizmu i psychoanalizy Mikołaj Domaradzki s. 285-301