Znaleziono 2 artykuły

Manuel Antonio Dominguez Salas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria kompozycji discontinuum-continuum meksykańskiego kompozytora Julio Estrady Manuel Antonio Dominguez Salas s. 111-125
Discontinuum-continuum : the theory of composition by Julio Estrada Manuel Antonio Dominguez Salas s. 111-126