Znaleziono 2 artykuły

Riccardo Di Donato

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arnaldo Momigliano i klasyczne podstawy historiografii nowożytnej : (na marginesie pracy : Arnaldo Momigliano, The classical foundations of modern historiography, przedmowa Riccardo Di Donato, University of California Press, Berkeley -Los Angeles-Oxford 1990, s. XIV + 162. Sather Classical Lectures t. LIV) Marek Węcowski Riccardo Di Donato (aut. dzieła rec.) Arnaldo Momigliano (aut. dzieła rec.) s. 727-742, 810
"Les Grecs sans miracle. Textes 1903-1960", L. Gernet, réunis par Riccardo di Donato, préface de Jean Vernant, Paris 1983 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Riccardo di Donato (aut. dzieła rec.) L. Gernet (aut. dzieła rec.) Jean Vernant (aut. dzieła rec.) s. 795-796