Znaleziono 1 artykuł

S. Dopp

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Xenophon’s Spartan Constitution. Introduction. Text. Commentary by M. Lipka, Texte und Kommentare. Eine altertumswissenschaftliche Reihe”, wyd. S. Dopp, A. Kohnken, R. Scodel, Berlin-New York 2002 : [recenzja] Ryszard Kulesza S. Dopp (aut. dzieła rec.) A. Kohnken (aut. dzieła rec.) R. Scodel (aut. dzieła rec.) s. 264-265