Znaleziono 3 artykuły

Maciej Dorna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o interpretacji tzw. układu włocławskiego pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a Krzyżakami ze stycznia 1230 r. Maciej Dorna s. 181-201
"Die Urkunde in der Karolingerzeit. Originale, Urkundenpraxis und politische Kommunikation", Bd. 1-2 ("Monumenta Germaniae Historica, Schriften", Bd. 60 Maciej Dorna Mark Mersiowski (aut. dzieła rec.) s. 266-277
"Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243-1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo - wierni", Andrzej Radzimiński, Malbork 2006 : [recenzja] Maciej Dorna Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 565-567