Znaleziono 4 artykuły

Janusz Dorobisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spis ludności Wierzbia z 1790 roku Janusz Dorobisz Zbigniew Szczerbik s. 123-135
Stosunki demograficzne w Mokrsku w świetle spisu z 1790 roku Janusz Dorobisz Zbigniew Szczerbik s. 171-180
Monografia Gminy Mokrsko, Wieluń 2004, Urząd Gminy Mokrsko Janusz Dorobisz s. 256-261
„Jakub Zadzik (1582–1642)”, Janusz Dorobisz, Opole 2000 : [recenzja] Anna Panek Janusz Dorobisz (aut. dzieła rec.) s. 494-499