Znaleziono 15 artykułów

Mariusz Doszyń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości - podejście ekonometryczne Mariusz Doszyń Józef Hozer s. 19-29
Bayesowska analiza krańcowej skłonności do konsumpcji Mariusz Doszyń s. 29-38
Ekonometryczne badanie wpływu skłonności ludzkich w przypadku dysponowania wiedzą a priori o ich natężeniu Mariusz Doszyń s. 37-51
Zastosowanie modeli ekonometrycznych do badania skłonności Mariusz Doszyń s. 39-50
Ekonometyczna wycena nieruchomości Mariusz Doszyń s. 41-52
Sposoby tworzenia kontraktu w modelu agent-pryncypał a skłonność do ryzyka Mariusz Doszyń Małgorzata Guzowska s. 53-62
Zastosowanie metod ekonometrycznych do badania heterogeniczności obiektów Mariusz Doszyń s. 83-93
Ekonometryczna analiza wpływu czynników subiektywnych na działalność spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Beata Antoniewicz-Nogaj Mariusz Doszyń s. 95-105
Women and men propensities to smoke and drink alcohol Mariusz Doszyń s. 108-120
Próba modelowania przestrzennych czynników wzrostu gospodarczego w podregionach w Polsce w 2012 roku Mariusz Doszyń Krzysztof Heberlein s. 109-120
Econometric analysis of the impact of propensities on economic occurrences : a macroeconomic perspective Mariusz Doszyń s. 138-154
Badanie efektywności prognoz zmiennych opisujących wybrane aspekty funkcjonowania portu Szczecin-Świnoujście Mariusz Doszyń Bartłomiej Pachis s. 179-194
Monitorowanie trafności systemu prognoz sprzedaży w przedsiębiorstwie Mariusz Doszyń s. 199-209
Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski Mariusz Doszyń Sebastian Kokot s. 233-245
Zastosowanie funkcji o stałej elastyczności substytucji (CES) oraz funkcji Cobba-Douglasa do oceny konkurencyjności spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie Mariusz Doszyń s. 303-313