Znaleziono 1 artykuł

Tomasz Drab

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Status ustrojowy regionalnych izb obrachunkowych i ich wpływ na procedurę budżetową jednostek samorządu terytorialnego Karolina Badurowicz Tomasz Drab s. 9-19