Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Draguła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miłosierdzie Boże a duch nawrócenia i pokuty w XXI wieku Andrzej Draguła s. 33-44
Kaznodziejstwo posoborowe : przed czy po odnowie? Andrzej Draguła s. 57-72
Czy media zdolne są transmitować zbawienie? Andrzej Draguła s. 145-158