Znaleziono 5 artykułów

Władysław A. Drapella

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsze posiedzenie Zespołu Badań Nautologicznych Władysław A. Drapella s. 195-198
"Inżynierskie wspomnienia. Wspomnienia ludzi morza i wybrzeża", Stanisław Hückel, Gdańsk 1981 : [recenzja] Władysław A. Drapella Stanisław Hückel (aut. dzieła rec.) s. 228-232
Zebranie Zespołu Badań Nautologicznych Władysław A. Drapella s. 480-481
Uroczystość nadania auli Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Władysława Kowalenki, Sesja Naukowa nt. 40-lecia Instytutu Morskiego przy Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich Władysław A. Drapella s. 505-511
"Ludzie, stocznie i okręty", Mieczysław Filipowicz, Gdańsk 1985 : [recenzja] Władysław A. Drapella Mieczysław Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 890-894