Znaleziono 1 artykuł

Wanda Drecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sztuka dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego. Katalog wystawy z okazji dwudziestopięciolecia konserwacji muzealiów w województwie olsztyńskim, czerwiec-listopad 1971 r.", Elżbieta Celińska, Kamila Wróblewska, Olsztyn 1971 : [recenzja] Wanda Drecka Elżbieta Celińska (aut. dzieła rec.) Kamila Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 169-172