Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Dreikopel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i działalność naukowa Franciszka Tidicaeusa (1554-1617), fizykamiejskiego i profesora Gimnazjum Akademickiego w Toruniu Tomasz Dreikopel s. 23-50
List Bartłomieja Keckermanna do Franciszka Tidicaeusa z 1608 roku Tomasz Dreikopel s. 183-195
Postawa człowieka wobec śmierci na podstawie uwag Seneki w «Epistulae morales ad Lucilium» = The Demeanour of a Man towards Death on the Basis of Seneca’s Remarks in his «Epistulae morales ad Lucilium» Tomasz Dreikopel s. 269-276
Publikacje z zakresu historii medycyny starożytnej na łamach czasopisma „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” w latach 1933–1938 = Publications in the History of Ancient Medicine in „Archives of the History and Philosophy of Medicine” between 1933 and 1938 Tomasz Dreikopel s. 289-298