Znaleziono 10 artykułów

Marcin Drewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Większa prywatna własność ziemska na południowym Podlasiu (obszarze byłej Guberni Siedleckiej) w latach 1919-1930 Marcin Drewicz s. 61-88
Wyłączanie gruntów folwarcznych spod przymusu parcelacyjnego w zachodnich powiatach b. Królestwa Kongresowego w latach 1926-1933 Marcin Drewicz s. 71-99
Polskie wybory - styczeń 1919 : kandydaci na posłów z list polskich w północno-zachodniej części byłego Królestwa Marcin Drewicz s. 83-106
Retorsja pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciwko czci i nietykalności cielesnej a zasada ’de sua malitia nemo debet commodum reportare’ Marcin Drewicz s. 105-125
Wyłączanie gruntów folwarcznych spod przymusu parcelacyjnego w zachodnich powiatach b. Królestwa Kongresowego w latach 1926-1933 Marcin Drewicz s. 131-178
Skarga ziemian na działania Związku Zawodowego Robotników Rolnych RP na obszarach byłego Królestwa Kongresowego w czasie najazdu bolszewickiego 1920 roku Marcin Drewicz s. 147-199
Wywłaszczenia polskich majątkow pod zaborem rosyjskim jako "status quo" w II i III Rzeczpospolitej Marcin Drewicz s. 245-272
"Wychowanie religijne w polskich przemianach", Andrzej Potocki, Warszawa 2007 : [recenzja] Marcin Drewicz Andrzej Potocki (aut. dzieła rec.) s. 269-274
Uspakajać czy ostrzegać? Marcin Drewicz Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 297-302
"Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii", Alicja Puszka, Lublin 1999 : [recenzja] Marcin Drewicz Alicja Puszka (aut. dzieła rec.) s. 309-313