Znaleziono 1 artykuł

Jacek Drożdż

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Resentyment w ujęciu Friedricha Nietzschego i Maxa Schelera Jacek Drożdż s. 157-180