Znaleziono 3 artykuły

Janusz Andrzej Drob

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czas Kościoła i czas polityka w kulturze nowożytnej Europy Janusz Andrzej Drob s. 147-166, 264
"Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich", Janusz Andrzej Drób, Lublin 1993 : [recenzja] Janusz Andrzej Drób Janusz Tazbir s. 163-164
"Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich", Janusz Andrzej Drob, Lublin 1993 : [recenzja] Urszula Augustyniak Janusz Andrzej Drob (aut. dzieła rec.) s. 394-398