Znaleziono 6 artykułów

Joanna Drobiazgiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu : istota i funkcje Joanna Drobiazgiewicz s. 49-56
Poziom rozwoju e-commerce'u w Polsce Joanna Drobiazgiewicz s. 121-126
E-administracja w Polsce Joanna Drobiazgiewicz s. 355-360
Aspekty finansowe informatyzacji administracji samorządowej Joanna Drobiazgiewicz s. 374-381
Kierunki rozwoju systemu e-Zdrowie w Polsce Joanna Drobiazgiewicz s. 477-482
One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej Joanna Drobiazgiewicz s. 477-485