Znaleziono 13 artykułów

Aureli Drogoszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy "Sybilla" jest echem "Ruin" Volneya? : (na marginesie badań nad Woroniczem) Aureli Drogoszewski s. 1-22
Interpretacja "Zjawienia Emilki" a mesjanizm Woronicza Aureli Drogoszewski s. 48-65
Czy Krasiński jest autorem "Doliny Klönthal"? Aureli Drogoszewski s. 62-64
Typ i charakter Aureli Drogoszewski s. 63-68
Woronicz a Naruszewicz Aureli Drogoszewski s. 69-87
"Eliza Orzeszkowa", Aureli Drogoszewski, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1912 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aureli Drogoszewski (aut. dzieła rec.) s. 115-117
Krasiński i Ossyan Aureli Drogoszewski s. 287-292
"Marya Konopnicka. Szkic literacki", Antoni Potocki, Lwów 1902 ; "Twórczość poetycka M. Konopnickiej w ciągu 25-u lat", Henryk Galle, Warszawa 1902 : [recenzja] Aureli Drogoszewski Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 319-325
Nieco o "Przedświcie" i o stosunku poematu do nauki Towiańskiego Aureli Drogoszewski s. 440-447
Ludwik Börne w stroju sentymentalizmu polskiego Aureli Drogoszewski s. 442-447
"Gematrya i Dziady", Andrzej Niemojewski, "Biblioteka samokształcenia", 1904, z. 8 ; "Widzenie ks. Piotra w III-ej części "Dziadów"", Zygfryd Lipiner, Lwów 1904 ; "O "Dziadach" Mickiewicza", Szymon Matusiak, Lwów 1903 : [recenzja] Aureli Drogoszewski Zygfryd Lipiner (aut. dzieła rec.) Szymon Matusiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 483-491
"Władysław Syrokomla (1823 do 1862), A. Drogoszewski, Warszawa 1905 : [recenzja] Tadeusz Pini Aureli Drogoszewski (aut. dzieła rec.) Władysław Syrokomla (aut. dzieła rec.) s. 494-495
"Rzecz o Adamie Mickiewiczu", Artur Górski, Warszawa-Kraków 1908 : [recenzja] Aureli Drogoszewski Artur Górski (aut. dzieła rec.) s. 672-681