Znaleziono 6 artykułów

Alicja Drohomirecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dojrzałość biologiczna dzieci ze żłobków szczecińskich a typ rodziny Alicja Drohomirecka s. 129-134
Styl życia mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach z fitnessu Alicja Drohomirecka Jerzy Eider Paweł Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 353-368
Działalność Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej Alicja Drohomirecka Jerzy Eider Paweł Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 525-537
Charakterystyka mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach z aerobiku Alicja Drohomirecka Paweł Eider Jordan Klimek Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 539-546
Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wałczu a aktywność ruchowa przedstawicieli służb mundurowych Alicja Drohomirecka Paweł Eider Jerzy Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 583-597
Wałcz miejscem do uprawiania turystyki terenowej a wiedza jego mieszkanek na temat nordic walking Alicja Drohomirecka Paweł Eider Jerzy Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 617-629