Znaleziono 1 artykuł

Natalia Drop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza funkcjonowania niskobudżetowych pasażerskich przewoźników lotniczych w Europie jako przykład innowacji zarządzania Natalia Drop Andrzej Montwiłł s. 457-467