Znaleziono 1 artykuł

Prokop Drtina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Československo můj osud. Kniha života českeho demokrata 20. stoleti", Prokop Drtina, Svazek prvni-Svazek druhý, Toronto 1982 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Prokop Drtina (aut. dzieła rec.) s. 346-349