Znaleziono 20 artykułów

Sławomir Dryja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj. nowosądeckie, St. 2 (Jaskinia w Obłazowej), AZP 116-58 Sławomir Dryja Ewa Klekot Kazimierz Kowalski Teresa Madeyska Anita Mayer Barbara Miękina Anna Nadachowska Adam Nadachowski Ewa Tarłowska Paweł Valde-Nowak Leopold Śliwa s. 2-3
Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj. nowosądeckie, St. 2 (Jaskinia w Obłazowej), AZP: 116-58 Sławomir Dryja Ewa Klekot Wacław Kochan Lucyna Kubiak Anna Maryańska-Nadachowska Adam Nadachowski Paweł Valde-Nowak Elżbieta Warchałowska-Śliwa s. 2
Ściejowice, gm. Liszki, woj. krakowskie, St. 1, AZP: 103-55/135 Elżbieta Chochorowska Anna Dagnan-Ginter Sławomir Dryja Maciej Pawlikowski s. 5
Ściejowice, gm. Liszki, woj. krakowskie, St. 1, AZP 103-55/135 Elżbieta Chochorowska Anna Dagnan-Ginter Sławomir Dryja Maciej Pawlikowski s. 6
Matys Pieniążek : Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku Sławomir Dryja Tomasz Graff s. 7-24
Spytkowice, st. 2, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-52/26 Sławomir Dryja s. 18
Przymiłowice, st. 1, gm. Olsztyn, woj. częstochowskie, AZP 88-50/25 Sławomir Dryja Anna Gubernat Iwona Młodkowska-Przepiórowska s. 24-25
Dwór w Graboszycach k. Zatora w świetle ostatnich badań : dwie pierwsze fazy budowy (XV-XVII w.) Sławomir Dryja Stanisław Sławiński s. 25-48
Ropa, gm. Gorlice, woj. nowosądeckie, St. 2, AZP: 112-67 Sławomir Dryja Ewa Klekot Paweł Valde-Nowak s. 28-29
Podatki i opłaty pobierane od piwowarów krakowskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku : Reforma czopowego z czasów panowania Stefana Batorego i jej wpływ na piwowarstwo krakowskie Sławomir Dryja s. 67-94
Targowisko, st. 11, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/49 Sławomir Dryja s. 74
Targowisko, st. 12, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/46 Sławomir Dryja s. 74-75
Targowisko, st. 14, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/44 Sławomir Dryja s. 75
Targowisko, st. 13, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/45 Sławomir Dryja s. 75
Targowisko, st. 16, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/71 Sławomir Dryja s. 75
Kobieta w krakowskim przemyśle słodowniczo–piwowarskim doby wczesnonowożytnej w świetle testamentów i dokumentów podatkowych Sławomir Dryja s. 96-116
Krasice, st. 7, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 86-51/13 Sławomir Dryja Anna Gubernat Małgorzata Kurgan Iwona Młodkowska-Przepiórowska s. 101
Zapotrzebowanie na energię krakowskiego przemysłu piwowarskiego w XVI i 1 połowie XVII wieku w świetle kwerendy archiwalnej i symulacji procesu spalania w piecach bezkominowych Sławomir Dryja Mirosław Janowski s. 143-174
Grojec, st. 1, "Góra Grojecka", gm. loco, woj. bielskie, AZP 104-49 Sławomir Dryja s. 241
Zator, st. 2, gm. loco, woj. bielskie, AZP 104-51 Sławomir Dryja s. 274-275