Znaleziono 3 artykuły

Marek Drzazga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego prowadzących sprzedaż wielokanałową Marek Drzazga s. 89-98
E-commerce w państwach wysoko rozwiniętych (na przykładzie Szwajcarii) Marek Drzazga s. 219-229
Internet w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w wielokanałowym handlu detalicznym Marek Drzazga s. 305-312