Znaleziono 19 artykułów

Wojciech Drzeżdżon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyczne aspekty pracy zawodowej : wybrane zagadnienia Wojciech Drzeżdżon s. 21-35
Wpływ zmian w edukacji na system wartości młodego człowieka Wojciech Drzeżdżon s. 24-34
Kształcenie zawodowe w kontekście potrzeb polskiego i europejskiego rynku pracy : wybrane zagadnienia Wojciech Drzeżdżon s. 38-53
Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym Wojciech Drzeżdżon s. 70-80
Młodzież szkół zawodowych a wartości : (analiza badań) Wojciech Drzeżdżon s. 77-96
Zjawiska patologiczne w środowisku pracy zawodowej: przyczynek do studium socjologiczno-pedagogicznego Wojciech Drzeżdżon s. 97-114
Praca jako fundamentalna czynność człowieka : studium interpretacyjne Wojciech Drzeżdżon s. 99-117
Wokół personalistycznej koncepcji wychowania Jana Pawła II Wojciech Drzeżdżon s. 99-112
Badania nad wartościami młodzieży w dobie dokonujących się przemian : konstatacje pedagogiczne Wojciech Drzeżdżon s. 101-112
Doświadczenie pracy ludzkiej w perspektywie aksjologii : o sensie i wartościowaniu pracy Wojciech Drzeżdżon s. 103-117
Stan badań nad wartościami młodzieży : do rozpoczęcia transformacji ustrojowej w 1989 roku : kontestacje pedagogiczne Wojciech Drzeżdżon s. 103-113
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wychowanie do wartości : aksjologiczne inspiracje dla edukacji Wojciech Drzeżdżon s. 108-116
Pedagogiczne uwarunkowania autorytetu nauczyciela-wychowawcy Wojciech Drzeżdżon s. 113-124
Etyczno-deontologiczne kompetencje nauczyciela-wychowawcy Wojciech Drzeżdżon s. 204-209
Przeobrażenia polskiego rynku pracy u progu XXI wieku : wyzwania dla pedagogiki pracy Wojciech Drzeżdżon s. 242-259
Społeczne i indywidualne uwarunkowania bezdomności : zarys problematyki Wojciech Drzeżdżon s. 295-308
„Dyskusja nad przyszłością pedagogiki pracy trwa” Wojciech Drzeżdżon Jolanta Wilsz (aut. dzieła rec.) s. 371-374
Jak wykorzystać w pełni swój potencjał... Wojciech Drzeżdżon I. Majewska-Opiełka (aut. dzieła rec.) s. 431-434
Jak skutecznie pomóc dziecku niepełnosprawnemu : rzecz o miłości, radości i zrozumieniu Wojciech Drzeżdżon D. Markstein (aut. dzieła rec.) s. 469-473