Znaleziono 4 artykuły

Anna Drzewicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji. Studia nad polskimi przekładami liryki francuskiej w antologiach z lat 1899-1911", Anna Drzewicka, Kraków 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Anna Drzewicka (aut. dzieła rec.) s. 104
Cztery sylaby, czyli o trudności rzeczy najprostszych Anna Drzewicka s. 124-138
"Cztery sylaby,czyli o trudności rzeczy najprostszych", Anna Drzewicka, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Anna Drzewicka (aut. dzieła rec.) s. 162
"Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji. Studia nad polskimi przekładami liryki francuskiej w antologiachz lat 1899-1911", Anna Drzewicka, Kraków 1971, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCLV, Prace Historycznoliterackie, z. 18, ss. 158 + 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Święch Anna Drzewicka (aut. dzieła rec.) s. 342-348