Znaleziono 2 artykuły

Artur Drzewicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych: aspekty polityczne i wojskowe Artur Drzewicki s. 178-198
"Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990–2005", Patrycja Sokołowska, Toruń 2010 : [recenzja] Artur Drzewicki Patrycja Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 374-376