Znaleziono 12 artykułów

Piotr Drzewiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Troska Kościoła w Polsce o edukację medialną Piotr Drzewiecki Mateusz Kot s. 41-58
Wychowanie do korzystania z mediów jako zadanie społeczne i duszpasterskie Piotr Drzewiecki s. 41-49
W obronie słowa : teoria logosfery biskupa Adama Lepy Piotr Drzewiecki s. 53-71
Kto jest moim bliźnim w wirtualnym świecie? : teologia społeczności sieciowych w orędziach Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu Piotr Drzewiecki s. 55-66
„Nie lękajcie się nowych technologii” edukacyjno-medialne przesłanie Listu Apostolskiego „Szybki rozwój” Jana Pawła II Piotr Drzewiecki s. 61-68
Samobójstwa nastolatków w Internecie w perspektywie pedagogiki mediów Piotr Drzewiecki s. 61-72
Zadania parafii w zakresie edukacji medialnej Piotr Drzewiecki s. 63-76
Ks. prof. Antoni Lewek jako pedagog mediów i praktyk edukacji medialnej Piotr Drzewiecki s. 78-85
Supermarket telewizji : Cyfryzacja sektora audiowizualnego - wyzwanie dla edukacji medialnej Piotr Drzewiecki s. 94-102
Homileta, medioznawca, teolog, pedagog mediów : Sprawozdanie z konferencji naukowej "Ks. prof. Antoni Lewek (1940-2010). W służbie prawdzie". Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2 czerwca 2011 r. Piotr Drzewiecki s. 95-97
Z dziejów ochotniczych straży pożarnych w gminie Szadek Piotr Drzewiecki s. 147-160
„Ks. Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924–1946)”, Małgorzata Laskowska, Toruń 2011 : [recenzja] Piotr Drzewiecki Małgorzata Laskowska (aut. dzieła rec.) s. 366-367