Znaleziono 6 artykułów

Marek Dubiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliotekarze dyplomowani Politechniki Wrocławskiej – ich pozycja i status w środowisku bibliotekarskim Marek Dubiński Mirosław Ziółek s. 80-88
Analiza aktywności zawodowej i naukowej absolwentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnionych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w świetle badań ankietowych (stan na 1 III 2014 r.) Emilia Czerniejewska Marek Dubiński s. 87-92
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej” – sprawozdanie z VI Konferencji Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich. Wrocław, 5 XII 2014 r Emilia Czerniejewska Marek Dubiński Ewa Rudnicka s. 383-393
Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?” – sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej 12-14 czerwca 2013 r. przez Bibliotekę Uniwersytecką im. J. Giedroycia w Białymstoku Marek Dubiński Jadwiga Wojtczak s. 395-404
V Konferencja naukowa „Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku – kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość. (Wrocław – PWr., 29 XI 2013 r.) Emilia Czerniejewska Marek Dubiński s. 461-474
    Zacytuj
  • Udostępnij
„E-eksplozja: narzędzia – metody - użytkownicy” – sprawozdanie z konferencji naukowej w Bibliotece Jagiellońskiej z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków – UJ, 27 III 2014 r.) Marek Dubiński Ewa Rudnicka s. 483-492
    Zacytuj
  • Udostępnij