Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Dubicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza państwa i narodu w myśli Nicolae Iorgi = The origin of state and the nation in the thought of Nicolae Iorgi Andrzej Dubicki s. 63-79
Projekt reformy finansów publicznych Rumunii autorstwa Nicolae Titulescu z 1921 r. w świetle źródeł rumuńskich Andrzej Dubicki s. 663-674