Znaleziono 3 artykuły

Władysław Dubiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój i osiągnięcia polskiej myśli dydaktycznej matematyki (1918-1939) Władysław Dubiel s. 23-34
Polskie czasopisma matematyczno-dydaktyczne i ich funkcje (1911-1939) Władysław Dubiel s. 33-48
Dzieje teorii nauczania matematyki w polskiej szkole średniej Władysław Dubiel s. 85-106